Begrippen helder uitgelegd

Hieronder vind je een selectie van de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? bel ons dan op 038 - 750 2995

Roerende zaken zijn al die zaken, die niet nagelvast (niet aan de woning verlijmd of gespijkerd) zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vloerbedekking, gordijnen, etc. Roerende zaken horen dan ook niet standaard bij de woning; en worden dus ook niet standaard meeverkocht.

In de koopovereenkomst worden alle gemaakte afspraken vastgelegd. Wanneer de koopovereenkomst eenmaal is getekend dan zijn de gemaakte afspraken rechtsgeldig. Hier kan dus niet zomaar op terug worden gekomen. Er zijn twee uitzonderingen. De drie dagen termijn en de ontbindene voorwaarden.

Geldige reden om een koop te annuleren

In de koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden opgenomen worden. Koper en verkoper spreken hierbij samen af onder wanneer een koop geannuleerd mag worden en vermelden dit in de koopovereenkomst.

Enkele voorbeelden:

Het verkrijgen van een hypotheek

Soms is het nog niet duidelijk of een koper een financiering (hypotheek) kan krijgen waarmee de aankoop gefinancierd kan worden. Koper krijgt hiervoor een aantal weken de tijd. Lukt het niet om een hypotheek af te sluiten, dan kan de koop zonder boete geannuleerd worden.

De uitkomst van een bouwkundig onderzoek

Vooral bij oudere woningen is een bouwkundig onderzoek aan te bevelen. Een deskundige inspecteert de woning en maakt een schatting van de toekomstige kosten. Deze kunnen soms hoger uitvallen dan waar u zelf mee heeft gerekend. Door een maximum bedrag in de koopovereenkomst op te nemen kan de koop geannuleerd worden zodra de geschatte kosten hoger uitvallen. 

De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod.

Als ik de vraagprijs bied, is de woning dan automatisch verkocht?

Nee. Het bieden van de vraagprijs is geen garantie voor de koop. Pas nadat de makelaar (namens de koper) uw bod heeft geaccepteerd, is de woning daadwerkelijk verkocht.

Ik ben geïnteresseerd in een woning, wat nu?

Indien u geïnteresseerd bent in een woning dan nodigen wij u van harte uit een bod uit te brengen op de woning. Wij zullen (namens de verkoper) reageren op uw bod. 

Soms is het prettig een aantal dagen bedenktijd te hebben om aantal zaken voor uzelf op een rij te zetten. U kunt dan met de verkopende makelaar afspreken dat u een optie op de woning krijgt. Tijdens deze optieperiode zal de verkopende makelaar de woning niet aan iemand anders verkopen.

Goede afspraken belangrijk

Het is belangrijk om goede afspraken over deze optie te maken om te voorkomen dat er verwarring ontstaat over de rechten en plichten.

Heb ik recht op een optie?

Nee. Een optie kunt u niet afdwingen. Het wel of niet toekennen van een optie gebeurt dus altijd in goed overleg met de makelaar en is afhankelijk van de situatie. 

Een financieringsvoorbehoud geeft u enkele weken de tijd te onderzoeken of u een financiering kunt regelen voor de aankoop van de woning. Afspraken omtrent een financieringsvoorbehoud worden in een koopovereenkomst vastgelegd.

Zonder problemen de koop annuleren

Tot de einddatum van het financieringsvoorbehoud heeft u de tijd om een passende financiering te vinden. Lukt u dit niet, dan kunt u de koop annuleren zonder dat u een boete hoeft te betalen.

Nationale Hypotheek Garantie

Soms wordt het financieringsvoorbehoud uitgebreid met een toevoeging waarin staat dat u een financiering kunt afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Lukt dit niet, dan heeft u de mogelijkheid de koop te annuleren.

Op tijd reageren

Let op! het is belangrijk om op tijd de ontbinding in te roepen. Hoe u dit dient te doen kunt u wederom teruglezen in de koopovereenkomst. 

Een bouwkundige keuring wordt meestal uitgevoerd bij oudere woningen. Omdat u een onderzoeksplicht heeft, is het echter aan te raden een dergelijke keuring altijd uit te laten voeren.

Verborgen gebreken

Omdat aan de buitenkant niet altijd te zien is hoe de exacte staat van een woning is, kunt u een expert inschakelen om de woning nader te inspecteren. Een dergelijke expert heeft vaak een bouwkundige achtergrond en weet dus waar hij naar moet kijken.

Taxatierapport

Een taxatierapport is geheel iets anders dan een bouwkundige keuring. Een taxatierapport is vaak benodigd voor het verkrijgen van een financiering en zegt iets over de waarde van de woning. Hier ziet u dus niet de huidige staat van de woning en de schatting van de toekomstige kosten in terug. 

Mocht een koper zonder geldige reden de koop annuleren, dan is deze een boete verschuldigd. Omdat de koper zeker wil weten dat de verkoper deze boete kan voldoen wordt in de koopovereenkomst overeengekomen op welke wijze deze garantie afgeven kan worden.

Waarborgsom

Indien de koper over de financiële mogelijkheden beschikt dan kan deze een waarborgsom (ter hoogte van het boetebedrag) stallen bij de notaris. Veelal vergoed de notaris hier een rente over (dit kunt u navragen bij uw notaris). Indien de koop wordt afgewikkeld zoals afgesproken dan wordt de waarborgsom in mindering gebracht op de koopsom. Mochten er tussentijds toch problemen ontstaan waardoor de koop niet doorgaat, dan kan de verkoper de boete opeisen. De notaris zal de waarborgsom dan overmaken naar de verkoper.

Bankgarantie

Niet iedere koper is in de financiële positie om een waarborgsom te storten bij de notaris. Hiervoor in de plaats kunt u ook een bankgarantie afgegeven. Hierbij staat een bedrijf of geldverstrekker garant voor de betaling. Een dergelijke bankgarantie kunt u aanvragen via uw hypotheekadviseur. Ook hier geldt: indien de koop doorgaat dan vervalt de bankgarantie. Mocht de koop onverhoopt niet doorgaan en u bent een boete verschuldigd dan zal de bankgarantie uitgevoerd worden. De verkoper ontvangt het boetebedrag en de koper zal dit bedrag (in maandelijkse termijnen) moeten terugbetalen aan het betreffende bedrijf / geldverstrekker. 

Indien u een woning koopt dan dient u rekening te houden met extra bijkomende kosten. Dit wordt ook wel de kosten koper (k.k.) genoemd.

Overdrachtsbelasting

Over de koopsom bent u overdrachtsbelasting verschuldigd. Vroeger bedroeg dit 6%. Om de woningmarkt te stimuleren is deze echter verlaagd naar 2%.

Een rekenvoorbeeld:

oud € 250.000,- 6% overdrachtsbelasting: € 15.000,- nieuw € 250.000,- 2% overdrachtsbelasting: € 5.000,-

Notariskosten leveringsakte

De juridische afwikkeling van de woningoverdracht wordt door de notaris uitgevoerd. Deze berekent hiervoor een vergoeding welke de koper dient te betalen.

Kadasterkosten

De nieuwe gegevens van de worden ingeschreven in het kadaster. Hiervoor dient u (via de notaris) een vergoeding te betalen.

Financieringskosten

Daarnaast dient u nog rekening te houden met eventuele kosten die u moet maken om de financiering te regelen (kosten hypotheekadviseur, taxatiekosten, notariskosten hypotheekakte etc.). 

In tegenstelling tot kosten koper worden sommige woningen "vrij op naam" aangeboden. Indien hiervan sprake is dan worden de bijkomende kosten door de verkoper betaald.

Overdrachtsbelasting

Over de koopsom bent u overdrachtsbelasting verschuldigd. Vroeger bedroeg dit 6%. Om de woningmarkt te stimuleren is deze echter verlaagd naar 2%.

Een rekenvoorbeeld:

oud € 250.000,- 6% overdrachtsbelasting: € 15.000,- nieuw € 250.000,- 2% overdrachtsbelasting: € 5.000,-

Notariskosten leveringsakte

De juridische afwikkeling van de woningoverdracht wordt door de notaris uitgevoerd. Deze berekent hiervoor een vergoeding welke de koper dient te betalen.

Kadasterkosten

De nieuwe gegevens van de worden ingeschreven in het kadaster. Hiervoor dient u (via de notaris) een vergoeding te betalen.

Let op! financieringskosten dient u zelf te voldoen

De financieringskosten maken geen deel uit van ‘vrij op naam’ en dient u zelf te betalen (kosten hypotheekadviseur, taxatiekosten, notariskosten hypotheekakte etc.).

In de koopovereenkomst vindt u soms de term 'ouderdomsclausule’ terug.

Minder hoge eisen

Deze clausule vindt u vaak terug bij oudere woningen. De strekking van de clausule is dat de koper zich ermee bekend verklaart dat een woning een bepaalde leeftijd heeft en daarmee bepaalde gebreken kan hebben. De koper kan om deze reden ten aanzien van de kwaliteit van de woning minder hoge eisen stellen dan aan een nieuwe woning.

Bouwkundige keuring

Met name bij deze oudere woningen is het belangrijk een bouwkundige keuring uit te laten voeren. 

p>Een makelaar kan maar voor 1 partij optreden; of voor de koper of voor de verkoper. Bent u koper, dan zal de makelaar van de verkoper alles in het werk stellen een zo gunstig mogelijke transactie te realiseren voor de verkoper.

Eigen aankoopmakelaar

Door zelf een makelaar mee te nemen weet u zeker dat ook uw belangen volledig worden behartigd.

Niet emotioneel betrokken

Een aankoopmakelaar is niet emotioneel betrokken bij de aankoop van uw droomhuis. Hij of zij kan daarom zakelijker de onderhandelingen voeren.

Meer ervaring

Een aankoopmakelaar is dagelijks betrokken bij de aankoop van woningen. Hij of zij is daarom vertrouwd met juridische termen die in de koopovereenkomst en akte van levering staan en kan deze op een begrijpelijke wijze aan u uitleggen. Hij of zij weet waarop u moet letten en zal u begeleiden tijdens het gehele aankoopproces. 

Een makelaar kan maar voor 1 partij optreden; of voor de koper of voor de verkoper. Bent u koper, dan zal de makelaar van de verkoper alles in het werk stellen een zo gunstig mogelijke transactie te realiseren voor de verkoper.

Eigen aankoopmakelaar

Door zelf een makelaar mee te nemen weet u zeker dat ook uw belangen volledig worden behartigd.

Niet emotioneel betrokken

Een aankoopmakelaar is niet emotioneel betrokken bij de aankoop van uw droomhuis. Hij of zij kan daarom zakelijker de onderhandelingen voeren.

Meer ervaring

Een aankoopmakelaar is dagelijks betrokken bij de aankoop van woningen. Hij of zij is daarom vertrouwd met juridische termen die in de koopovereenkomst en akte van levering staan en kan deze op een begrijpelijke wijze aan u uitleggen. Hij of zij weet waarop u moet letten en zal u begeleiden tijdens het gehele aankoopproces. 

Na het ondertekenen van een koopovereenkomst heeft u drie dagen bedenktijd. In deze periode kunt u zonder opgaaf van redenen de koop annuleren. U hoeft dan geen boete te betalen.

Op welk tijdstip gaat de bedenktijd precies in en wanneer loopt deze af?

Als de verkoper de koopovereenkomst al heeft ondertekent gaat de bedenktijd in om 0.00 uur van de dag nadat de koper ook zijn handtekening onder de koopovereenkomst heeft gezet. De bedenktijd loopt dan de derde dag om 24:00 uur af.

Wat als er een weekend -of feestdag in de bedenkperiode zit?

Slechts een van de drie dagen mag een weekend- of feestdag zijn. Gaat de bedenktijd in op vrijdag, dan eindigt de termijn niet op maandag om 24:00 uur, maar op dinsdag. Valt het einde van de bedenktijd op een weekend- of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

U bent pas in onderhandeling als de makelaar (namens de verkoper) reageert op uw bod met een tegenbod. Let op! u bent dus niet automatisch in onderhandeling als de makelaar uw bod met de verkoper gaat overleggen.

Bij twijfel: vragen.

Wilt u zeker weten dat u in onderhandeling bent maar twijfelt u hieraan? vraag het aan de makelaar.

Als ik de vraagprijs bied, is de woning dan automatisch verkocht?

Nee. Het bieden van de vraagprijs is geen garantie voor de koop. Pas nadat de makelaar (namens de koper) uw bod heeft geaccepteerd, is de woning daadwerkelijk verkocht. 

In de koopovereenkomst wordt afgesproken dat er een boete verschuldigd is op het moment dat een van beide partijen (koper/verkoper) zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Deze boete is bedoeld om de gemaakte kosten en het geleden verlies te vergoeden.

Geleden verlies

Op het moment dat de koopovereenkomst is getekend mogen beide partijen ervan uitgaan dat de koop doorgaat. De verkoper zal bijvoorbeeld op zoek gaan naar een andere woning, alvast een keuken en badkamer bestellen, meubels uitzoeken etc. Mocht de koop onverwachts geannuleerd worden dan lijdt de verkoper hierdoor verlies. Ter compensatie hiervan is de boeteclausule bedoeld.

Voor zowel koper als verkoper

De boeteclausule geldt overigens ook voor de verkoper. Als deze de koop onverwachts annuleert dan is de verkoper aan de koper het boetebedrag verschuldigd.

Nadere informatie in de koopovereenkomst

In de koopovereenkomst staan alle details genoemd betreffende de boeteclausule. Zo vindt u hier bijvoorbeeld de hoogte van het boetebedrag terug.

Garanties gevraagd

Om er zeker van te zijn dat de koper de eventuele boete kan voldoen wordt er veelal in de koopovereenkomst gevraagd om een bankgarantie / waarborgsom. 

Wanneer een woning verkocht is 'onder voorbehoud’ dan is deze in principe verkocht. De verkoper en koper hebben afspraken over de aankoop gemaakt en de koopovereenkomst is getekend. Het financieringsvoorbehoud is echter nog niet afgelopen.

Financieringsvoorbehoud is nog niet verstreken

De koper heeft een aantal weken de tijd om de financiering te regelen. Mocht dit niet lukken dan kan de koper de aankoop zonder boete annuleren. Zolang deze datum nog niet is verstreken is het nog niet 100% zeker dat de koop doorgaat. Pas na deze periode is de aankoop definitief en is de woning niet langer verkocht 'onder voorbehoud’.

Kan ik nog bieden op een woning die verkocht is ‘onder voorbehoud’

Nee. In principe is de woning verkocht aan een andere koper. U kunt wel aan de makelaar kenbaar maken dat u geïnteresseerd bent. Mocht de koop toch niet doorgaan, dan kan de makelaar u daarvan als eerste op de hoogte stellen. 

De notaris zorgt voor de juridische afwikkeling van de aankoop. U betaalt hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding maakt onderdeel uit van de kosten koper (k.k.).

Akte van levering

Het ondertekenen van de koopovereenkomst alleen is niet voldoende. Om eigenaar te worden dient u bij de notaris een akte van levering te ondertekenen. Door ondertekening van deze akte vindt de feitelijke levering van verkoper naar koper plaats, nadat u de akte heeft getekend ontvangt u als nieuwe eigenaar de sleutels van uw woning.

Inschrijving Kadaster

Om de levering compleet te maken zal de notaris nadat de ondertekening van de leveringsakte heeft plaatsgevonden uw akte inschrijven bij het kadaster. Het kadaster registreert onder andere elke overgang van een huis zodat u nadat de stukken zijn ingeschreven daar te boek staat als eigenaar.

Samenlevingscontract en testament

In sommige situaties kan het verstandig zijn een samenlevingscontract en/of testament af te sluiten. Een notaris kan u hier nader over adviseren.

Hypotheekakte

In de meeste gevallen wordt de aankoop gefinancierd door middel van een hypotheek. De notaris zorgt ervoor dat de hypotheekakte wordt opgemaakt en ondertekend en zorgt voor de financiële afwikkeling. 

In principe mag de verkoper alle roerende zaken meenemen naar zijn nieuwe woning. Deze hoeft hij niet achter te laten en maken dus geen onderdeel uit van de koopsom. Hier kunnen echter afspraken over gemaakt worden. Om verwarring te voorkomen wordt er een lijst van zaken gemaakt.

Alle onderdelen benoemd

Op de lijst van zaken staan alle onderdelen van de woning apart benoemd. Hier staat tevens bij vermeld of deze achterblijft, mee gaat of dat deze tegen een vergoeding overgenomen kan worden. Zo is meteen duidelijk of bijvoorbeeld de parketvloer of het zonnescherm achterblijft.

Geen discussie

De lijst van zaken maakt onderdeel uit van de koopovereenkomst. Zo kan er achteraf geen discussie ontstaan over de onderdelen die hierop genoemd staan. 

In de koopovereenkomst wordt een overdrachtsdatum genoemd. Het is op de bedoeling dat op die datum de verkoper de woning overdraagt aan de koper. Soms loopt dit anders dan gepland. Bijvoorbeeld wanneer de koper de hypotheek niet (op tijd) rond kan krijgen. Op dat moment wordt de koper schriftelijk in gebreke gesteld.

Nog acht dagen de tijd

In de brief staat dat de koper in gebreke wordt gesteld. Nadat de koper de brief heeft ontvangen heeft deze nog (meestal) 8 dagen de tijd om alsnog de woning af te nemen. Mochten hier extra kosten voor de verkoper uit voortvloeien dan dient de koper deze te betalen.

Boeteclausule

Lukt dit niet binnen de gestelde termijn dan heeft de verkoper het recht de koop te ontbinden. De koper moet dan het boetebedrag aan de verkoper betalen. In de koopovereenkomst staat dit nader omschreven.

woonstaat funda
woonstaat vbo makelaar
woonstaat nwwi
woonstaat nrvt
.
17/01/2018

Sparen of lenen voor een nieuwe keuken?


Een nieuwe keuken laten installeren is kostbaar. Er zijn verschillende manieren om een keuken te financieren. Wat is de beste keuze?
.
12/01/2018

Hoe investeer ik overwaarde opnieuw?


Overwaarde in jouw huis kun je op verschillende manieren van profiteren. Je bent zelf de baas over de overwaarde, maar er gelden wel regels.
.
10/01/2018

Kan ik bij een verhuizing de hypotheek meenemen?


Jouw hypotheek meenemen naar een volgende koophuis kan interessant zijn, maar dat is niet in alle hypotheken mogelijk. Ook is het niet altijd slim.
.
05/01/2018

Wat zijn de financiële veranderingen in 2018?


Voor huiseigenaren en voor kopers van een huis in 2018 gaat er het nodige veranderen. Waar ga je meer euro’s aan uitgeven, en waar juist minder?

Blijf ook op de hoogte van
al het woningmarkt nieuws uit Kampen en IJsselmuiden!